Get Adobe Flash player

 

Riolering en het Romeinse Rijk.

 

De Romeinen hadden vanaf het Forum Romanum een riool lopen naar de Tiber, die de Cloaca Maxima genoemd werd. De woorden riool en riolering stammen ook uit die tijd: rivulus, in het

Latijn het verkleinwoord van rivus, betekent beek, kanaal voor irrigatie of afvoerpcv grondriool.

 

 

 

 

Gemengde rioleringsstelsels.

 

Als er sprake is van een gemengd stelsel, worden zowel het afvalwater als het regenwater via hetzelfde systeem afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

 

 

 

 

Gescheiden rioleringsstelsels.

 

 

Het afvalwater en het regenwater (vanaf daken en straten) worden door twee aparte stelsels afgevoerd. Het stelsel voor het regenwater wordt regenwaterafvoer (RWA) genoemd en dat voor het afvalwater wordt meestal droogweerafvoer (DWA) genoemd. Regenwaterafvoer wordt soms ook wel aangeduid als hemelwaterafvoer (HWA). De droogweerafvoer leidt naar de afvalwaterzuivering.

 

pvc pijpen